BASINDA BİZ

Yatak yan sanayicileri vitrine çıktılar


Yatak yan sanayicileri vitrine çıktılar

Osman Güler 

Elektroteks YKB. 

Yatak üretim makinelerinde lideriz

Elektroteks olarak 30 yıllık bir şirke­tiz ancak yatak sektöründe büyük­lerin arasında yerimizi aldık diyebiliriz. Çok kısa sürede büyük bir ivme aldık. Yatak üretim makinalarında liderliği eli­mizde tutuyoruz ve dünyayı sektör ola­rak yönlendiren bir firma konumun­dayız.

Benim birkaç yıldır bir id­diam vardı; ‘İnsansız yatak üretim tesisleri yapacak bir konumu hayata geçirece­ğim’ diye ve şu anda biz sünger yataklarda, 2 kişi ile 8 saatte bin yatak yapabile­cek kapasitesi olan üretim hat­ları üretiyoruz. Elektroteks olarak ya­tak üretim makinelerinin yanı sıra, iki yıldır biz sünger üretimine de girdik ve orada da çok kısa sürede iyi bir yol kat ettik.

Yatak üretim sektörü ile ka­rıştırılan bu sektör aslında ya­tak üreticilerine teknoloji ve hammadde sağlayan bir sek­tör. Ve bu sektörde dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktayız. Biz derneği kurmadan önce 5-6. sıralarda yer bulurken şimdi 2. sıradayız. Sektör olarak 3 milyar doların üzerinde bir hacme sahibiz ve geçen sene kabataslak bir hesap yaptığımızda 2 milyarın üzerinde bir ihracat gerçek­leştirdiğimizi söyleyebiliriz.

Bu da Türkiye’nin ihracattaki yüzde 1’i gibi bir durumdur. Bi­linmeyen bir sektörün ülke ekonomisine katkısını göster­mektedir.

Sektör çok hızla büyüyor özellikle pandemi döneminde çok daha yüksek bir ivme ka­zanmıştı ancak pandemi sonra­sında azalma yaşandı. Dünyada şu anda 2023 yılında yatak sektöründe yüzde 30’un üzerinde bir gerileme var.

 

Onur KIRAYOĞLU

Kırayteks YKÜ

Yeniliğin olduğu taraftayız

Bu fuarın yapımında ve sektörün bir dernek çatısı altında bir araya getirilmesinde çok büyük emek harcandı. Bu anlamda IBIA Expo kuşkusuz başarılı olacaktır. IBIA’nın yönetiminde bulunuyorum. Hem dernek kurulumunda hem derneğin gelişme süreçlerinde yer aldım.

Kırayteks olarak Türkiye’nin en eski yatak kumaşı üreticisiyiz. 50 yıldan fazla süredir bu alanda imalatımız var. Jakarlı yatak kumaş üretiminden başlamıştık şimdi ise örmeler ve alternatif ürünlerle devam ediyoruz. Her yatak üreticisine ve her ülkeye uygun ürünümüz var. Ar-Ge merkezimiz ve tasarımcılarımızla birlikte her sene yeni koleksiyonlar ve yeni fonksiyonel ürünler çıkarıyoruz. Rekabetten sıyrılmaya, daha çok yeniliğin olduğu tarafa ve onu arayan müşteriye yönelmeye çalışıyoruz. Şu anda bütün dünyada bir döngüsellik olgusu var. Dönüştürülebilir bir döngüselliğin içinde bulunabilecek ürünlere insanlar ilgi gösteriyorlar. Dönüştürülebilir ürünler, karbon salınımı azaltılmış ya da sıfır karbon üretilmiş ürünler, su kullanımı en aza indirilmiş ürünler dünyanın gündeminde. IBIA Expo’da döngüsel üretim çerçevesinde imal ettiğimiz ürünlerimizi, insan sağlığına yönelik yaşam ve uyku kalitesini artıran ürünlerimizi sergiledik. Vücut sıcaklığını regüle eden, antibakteriyel ve antiviral ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk.

Bursa yüksek teknoloji üreten bir şehir olduğu için makine ve elektronik ürünlerde çok avantajlıyız.

Bunun yanında iplik ve kumaş üretimi yaban bir şehiriz. Dolayısıyla bu noktalarda da çok güçlüyüz. İstediğiniz her şeye çok hızlı çözüm bulabiliyorsunuz.

 

Gürkan KARAPINAR

Novvotex by Namlı Firma Sahibi

Doğal kumaşlarımızı tanıttık

Firma olarak yatak kumaşı üretiyoruz; dokuma, örme yatak kumaşlarımız var. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Hedef pazarımız şu an için ABD. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.

IBIA Expo’ya ağırlıklı olarak doğal kumaşlarımızı getirdik. Pamuk ve keten bazlı kumaşlarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Bunun yanında recycle ürünlerden imal ettiğimiz ürünlerimizi de fuarda sergiledik. IBIA kurulalı iki yıl oldu. Sektörümüz açısından oldukça kıymetli bir dernek. Ancak ilerleyen süreçte sektörümüze yönelik daha fazla çalışmanın yapılmasını arzu ediyoruz. Özellikle tanıtım ve ihracatla ilgili adımlar atılmasını bekliyoruz. Bursa’da son yıllarda yatak teknolojileri ile ilgili ciddi üretim artışı yaşandı. Hem makine hem de tekstil alanlarında. Bu alandaki yatırımlar arttı. Daha fazla iş ve ihracatın olmasını arzu ediyoruz.

 

Emre Şahin Yılmaz

Yılmaz Şirketler Grubu YKÜ

İnovatif ürünlerimizi sergiledik

Yılmaz Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Marsteks olarak yatak kumaş üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 2. kez gerçekleştirilen IBIA fuarına yine çok ümitli bir şekilde hazırlandık, çok çalışarak girdik. Yatak kumaşında yeni inovasyon ürünler yaptık. Geçen yıl hareketli bir fuardı ama bu yıl daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Özellikle ihracat kısmındaki müşterimizin geri dönüşlerinde fuara katılım sağlanacağı yönünde cevaplar aldık. Fuarda yeni müşterilerle bağlantı kurarak mevcut müşterilerimizden de güzel siparişler aldık. Bu fuarda recycle ürünlerimizi öne çıkardık. Doğal elyaflardan olan ürünlerimize yurt dışından iyi bir talep var ve o nedenle biz bu fuarda bu ürünlerimizi daha çok öne çıkarttık. Sürekli yurt dışı fuarlarına katılıyoruz ve ihracatımızı arttırmak adına yeni bağlantılar kuruyoruz. Korona öncesine baktığımızda özellikle ihracatta çok hızlı mal satıyorduk. Ancak korona ve 6 Şubat depreminin ardından yurt dışı pazarında yavaşlama oldu. O nedenle biz şu anda yurtiçi pazarına daha fazla ağırlık veriyoruz. Yüzde 60 Türkiye, yüzde 40 ihracat çalışıyoruz. Türkiye içerisinde bayağı güçlüyüz, ihracatta da güzel çalışmalar yapıyoruz. Türkiye yatak ve yatak yan sanayi malzemelerinde çok güçlü, çünkü bir sürü tedarikçi var ve hepsi de birbirinden iyi. Ben Türkiye’nin bu sektörde yukarı konumlarda olduğunu düşünüyorum. Marsteks çatısı altında daha büyük işler yaparak yeni müşterilere ulaşmak ve daha fazla satış yapmak 2024 yılında firma olarak en büyük beklentimiz.